Taizé   


Ongeveer tien kilometer ten zuiden van Saint Gengoux ligt op een heuvel het dorpje Taizé. Dit dorp geniet wereldwijde bekendheid vanwege de internationale oecumenische kloostergemeenschap, daar halverwege de vorige eeuw gesticht door de Zwitser Roger Schutz, beter bekend als frčre Roger.

Frčre Roger (1915-2005)
Frčre Roger, van huis uit protestants, was ervan overtuigd dat  het  'samen'  zoeken naar God van grote waarde is. En met samen bedoelde hij dat mensen van alle kerkelijke richtingen zich niet zouden moeten verdelen, maar juist verzoenen. Hij zocht naar wegen om de verdeeldheid tussen christenen onderling te helen. En hij hoopte dat, dankzij de verzoening van christenen, bepaalde conflicten van de mensheid waren te overwinnen.

Gemeenschap van Taizé  -  Communauté de Taizé
Vanuit deze overtuiging van Frčre Roger is de broedergemeenschap van Taizé ontstaan. Het is momenteel een kloostergemeenschap waar zo'n honderd katholieke en protestantse broeders uit dertig landen samenleven in een monotoon klooster-ritme.
 

Jongeren
De Gemeenschap van Taizé (Communauté de Taizé) trekt jaarlijks zeker
honderdduizend vooral jonge bezoekers vanuit de hele wereld en van diverse geloofsrichtingen. Het zijn katholieke, gereformeerde, orthodoxe, evangelische en soms zelfs ongelovige jongeren. Door bidden en zingen willen ze samen op zoek naar vertrouwen in God, en naar de vrede en rust waar ook frčre Roger naar zocht.

De bezoekers verblijven er meestal een of meerdere weken, slapen in barakken of in tenten, jongens gescheiden van meisjes. Het gaat er niet alleen om gezelligheid, maar vooral ook om ontmoeting en bezinning. De bezoekers draaien mee in een ritme van drie gebedsdiensten per dag, en ook dagelijks een bijbelstudie, een gespreksgroep, en een uur corvee.


Iedereen die is ge-interesseerd  kan deelnemen aan een of meerdere van de       dagelijkse kerkdiensten

voor meer informatie: www.taize.fr


  Voor wie er open voor staat: een bijzondere ervaring op spiritueel gebied


klik op een foto om te vergroten

bijeenkomst van jongeren het oude kerkje van Taizé